فروشگاه خرم کالا

فروشگاه خرم کالا

اعتماد شما ، سرمایه ماست

نظرسنجی سایت

آیا از سایت و محصولات آن رضایت دارید ؟

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 11
  • بازدید دیروز : 2
  • بازدید کل : 7281

دانلود پایان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران


دانلود پایان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

دانلود پایان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پيشگفتار

فصل اول : تجارت الكترونيكي

1ـ1ـ مقدمه

2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونيكي

3ـ1ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي

4ـ1ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي

5ـ1ـ معايب تجارت الكترونيكي

6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونيكي

7ـ1ـ مدلهاي تجارت الكترونيكي

8ـ1ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند

9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي

10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه

11ـ1ـ محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه

12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونيكي

13ـ1ـ جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران

 

فصل دوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي

1ـ2ـ مقدمه

2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

1ـ2ـ2ـ نقش‌هاي اساسي پول

2ـ2ـ2ـ ويژگيهاي مطلوب پول

3ـ2ـ2ـ انواع تقسيم‌بندي پول

3ـ2ـ چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن

1ـ3ـ2ـ تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري

2ـ3ـ2ـ تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي

3ـ3ـ2ـ مقايسه بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي

4ـ2ـ انتقال الكترونيكي وجوه

1ـ4ـ2ـ مقدمه

2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)

3ـ4ـ2ـ اهميت و جايگاه EFT

4ـ4ـ2ـ مزاياي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه

5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونيكي وجوه

6ـ4ـ2ـ انواع سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه

7ـ4ـ2ـ معماري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي

5ـ2ـ سوئيفت (SWIFT)

1ـ5ـ2ـ مقدمه

2ـ5ـ2ـ تعريف سوئيفت

3ـ5ـ2ـ تاريخچه سوئيفت

4ـ5ـ2ـ مزاياي سوئيفت

5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئيفت

6ـ5ـ2ـ مكانيزم عمل سوئيفت

6ـ2ـ كارت‌هاي بانكي

1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌هاي بانكي

2ـ6ـ2ـ تاريخچه كارتهاي بانكي

3ـ6ـ2ـ مزاياي كارتهاي بانكي

4ـ6ـ2ـ انواع كارتهاي بانكي

5ـ6ـ2ـ مكانيزم عمل كارتهاي بانكي

6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهيزات سيستم مديريت كارت

7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها

7ـ2ـ پول الكترونيكي

1ـ7ـ2ـ مقدمه

2ـ7ـ2ـ تعريف پول الكترونيكي

3ـ7ـ2ـ اهميت و مزاياي پول الكترونيكي

4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونيكي

5ـ7ـ2ـ معايب و پيامدهاي منفي پول الكترونيكي

8ـ2ـ پرداخت الكترونيكي صورت‌حسابها

1ـ8ـ2ـ مقدمه

2ـ8ـ2ـ تعريف پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

3ـ8ـ2ـ اهميت پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

4ـ8ـ2ـ فرآيند پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

5ـ8ـ2ـ مزاياي پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

9ـ2ـ امنيت در سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه

1ـ9ـ2ـ مقدمه

2ـ9ـ2ـ مفهوم امنيت

3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنيت

4ـ9ـ2ـ فناوري‌هاي امنيت اطلاعات

 

فصل سوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي و موانع گسترش آن در ايران

1ـ3ـ مقدمه

2ـ3ـ بانكداري الكترونيكي در ايران

3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

1ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به زيرساخت‌هاي اساسي

2ـ3ـ3ـ كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

3ـ3ـ3ـ موانع قانوني كاربرد انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگي ـ اجتماعي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

6ـ3ـ3ـ موانع سياسي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مديران بانكها در مقابل تغيير حركت از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي

8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مديريتي حاكم بر بانكهاي كشور

9ـ3ـ3ـ سنتي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمانها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي در ايران

10ـ3ـ3ـ دولتي بودن بانكهاي كشور و وضعيت غيررقابتي بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشكلات امنيتي

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشي از تحريم اقتصادي آمريكا

 

فصل چهارم : راههاي گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران

1ـ4ـ مقدمه

2ـ4ـ برنامه راهبردي تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران

3ـ4ـ نقش وظايف بانك مركزي در برنامه تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي

4ـ4ـ شيوه ايجاد تحول در يك بانك

ضميمه: تعريف واژه‌هاي كليدي

 

 

 


فصل اول

 

تجارت الكترونيكي


1ـ1ـ مقدمه

با توجه به پيشرفت‌هاي فناوري روزمره و شتابان, جوامع به جوامعي مبتني بر دانش و آگاهي تبديل شده‌اند. توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها اين امكان را مي‌دهد كه فعاليت‌هاي تجاري و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذيري انجام دهند.

در قرن بيست و يكم فناوري اطلاعاتي و ارتباطي با سرعت بيشتر پيشرفت و توسعه خواهد كرد. پيشرفت‌هاي به وجود آمده در فناوري اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بيستم باعث شكل‌گيري تجارت الكترونيكي شده است. تجارت الكترونيكي انقلابي عظيم در شيوه تجارت و كسب و كار به وجود آورده است.

تجارت الكترونيكي و به تعبير وسيع‌تر كسب و كار الكترونيكي شيوه و نحوه زندگي كردن انسانها را نيز متحول مي‌سازد. كشورهاي پيشرفته چندين سال است كه تجارت الكترونيكي را آغاز كرده‌اند و كم كم مسائل و مشكلات آن را تجربه كرده‌اند بنابراين تا حدودي بسترهاي فناوري, قانوني و سرمايه‌هاي انساني و مادي لازم براي توسعه و گسترش آن را فراهم ساخته‌اند و در آستانه تحول اساسي و كامل در شيوه كسب و كار و زندگي هستند, كه در آن به ميزان وسيع از فناوري اطلاعات و ارتباطات استفاده خواهد شد.

علاوه بر كشورهاي پيشرفته, كشورهاي در حال توسعه نيز به منظور ايجاد زيرساخت‌ها و بسترهاي لازم براي تجارت الكترونيكي, در حال برنامه‌ريزي و تلاش هستند. در كشور ما هم تلاش‌هاي پراكنده‌اي صورت گرفته است, ولي اين تلاشها تاكنون اثربخش نبوده است زيرا از يك طرف از انسجام و يكپارچگي لازم برخوردار نمي‌باشد و از طرف ديگر فاقد سرعت مناسب هستند.

از آنجا كه هدف غايي كتاب حاضر بسترسازي براي گسترش تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي در ايران مي‌باشد در اين فصل در خصوص تجارت الكترونيكي بحث و بررسي به عمل مي‌آيد. هدف از ارائه اين فصل آشنايي با ابعاد و زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي و تبيين نقش و جايگاه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در آن مي‌باشد.

 

 

2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونيكي[1]

رشد سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات در دهه پاياني قرن بيستم و شروع قرن بيست و يكم و افق‌هاي جديدي را بر روي كسب و كار و تجارت باز نمود. اين افق‌هاي جديد سبب تحول در امر تجارت گرديد و با سرعت و شتاب وصف‌ناپذيري در حال گسترش مي‌باشد.

تحولات در زمينه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي به حدي زياد و مؤثر بوده كه بعضي‌ها عصر حاضر را عصر اطلاعات و تحولات را به انقلاب اطلاعاتي تعبير مي‌نمايند. انقلاب اطلاعاتي سبب ايجاد شيوه‌هاي نوين و بي‌سابقه در توليد, پردازش و انتقال اطلاعات مي‌گردد. شيوه‌هاي جديد به علت اينكه موجب افزايش كارايي, بهره‌وري, اثربخشي و بالا بردن سرعت در برقراري ارتباطات, و كاهش هزينه‌ها شده است, از طرف شركتها و سازمانهاي تجاري با استقبال زيادي مواجه گرديده است و در عرصه نوين رقابت, مزيت‌هاي رقابتي زيادي را براي آنها به همراه خواهد داشت.

در سال 1991 اينترنت در سراسر دنيا فقط 3 ميليون كاربر داشت و از طريق اينترنت تجارتي صورت نمي‌گرفت ولي در سال 1999 بالغ بر 150 ميليون نفر به اينترنت دسترسي پيدا كردند و تقريباً آنها خريدهاي خود را به صورت پيوسته از پايگاههاي تجارت الكترونيكي انجام مي‌دادند[2].

با توجه به مزيت‌هاي زيادي كه تجارت الكترونيكي در بردارد پيش‌بيني مي‌گردد در آينده نزديك, با سرعت زيادتري مورد استفاده قرار گيرد و انقلاب ديگري را در عرصه تجارت به وجود آورد. اين انقلاب جديد نحوه خريد و فروش كالا و خدمات توسط مؤسسات تجاري و اشخاص را متحول مي‌سازد.

قبل از پرداختن به مقوله تجارت الكترونيكي لازم است تعريف روشني از آن ارائه گردد. هر چند با توجه به عمر كوتاه تجارت الكترونيكي هنوز تعريف دقيق, روشن, جامع و مانع از اين اصطلاح به ارائه نگرديده است, ولي اين بدان معني نيست كه در اين زمينه كاري نشده و يا تعريفي ارائه نشده است. بلكه تعاريف بسيار زيادي ارائه شده است, اما در بين انديشمندان اين رشته اتفاق نظر وجود ندارد. در ادامه به پاره‌اي از تعاريف اشاره مي‌شود و سپس يك تعريف جمع‌بندي شده ارائه و مورد استفاده قرار مي‌گيرد..

”باجاج“[3] تجارت الكترونيكي را اين گونه توصيف مي‌نمايد: ”تجارت الكترونيكي يعني مبادلة اطلاعات تجاري بدون استفاده از كاغذ است كه در آن نوآوري‌هايي مانند مبادله الكترونيكي داده‌ها, پست الكترونيكي, تابلو اعلانات الكترونيكي, انتقال الكترونيكي وجوه و ساير فناوريهاي مبتني بر شبكه به كار برده مي‌شود. تجارت الكترونيكي نه تنها عملياتي را كه در انجام معاملات به طور دستي و با استفاده از كاغذ صورت مي‌گيرد به حالت خودكار درمي‌آورد, بلكه سازمانها را ياري مي‌كند به يك محيط كاملاً الكترونيكي قدم بگذارند و شيوه‌هاي كاري خود را تغيير دهند.“[4]

در تعريف ديگري تجارت الكترونيكي اين گونه تعبير شده است: ”انجام تجارت روي اينترنت, فروش كالاو خدماتي كه به صورت ناپيوسته توزيع مي‌شود و ]يا فروش[ به صورت پيوسته يعني ارائه محصولات ]مثل كتاب الكترونيكي, نرم‌افزار[ كه از طريق نرم‌افزارهاي كامپيوتري به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.“ مبادلات مي‌تواند بين بنگاههاي تجاري, شركتها و مصرف‌كننده انجام شود. اما اينترنت شامل يك طيف وسيع‌تر از فعاليت‌هاي بالقوه تجاري و تبادل اطلاعاتي است. به عنوان نمونه اينترنت به شركتها, اشخاص و دولت‌ها يك زيرساخت الكترونيكي را پيشنهاد مي‌كند كه قادر است بازارهاي مجازي مزايده براي كالاها و خدمات ايجاد كنند. مثلاً ebay.com جزو اولين سايت‌هايي است كه موفق شد چارچوبي ايجاد كند كه در آن مصرف‌كنندگان بتوانند كالاها و خدمات بسيار متنوعي را با افراد ديگر (C2C) و يا (C2B) داد و ستد كنند[5].

هدف از بكارگيري تجارت الكترونيكي توسعه روشهاي قديمي تجارت نيست بلكه ارائه روشي جديد در انجام امور بازرگاني محسوب مي‌شود. با توجه به اين روش جديد بازرگانان قادرند محصولات خود را به شكل تمام وقت و به تمام خريداران در سرتاسر جهان مستقل از مرزهاي جغرافيايي و ملتها عرضه كنند.

با توجه به نو بودن مفهوم تجارت الكترونيكي هنوز اغلب مردم فكر مي‌كنند تجارت الكترونيكي معادل خريد و فروش از طريق شبكه اينترنت مي‌باشد. در صورتي كه اين فقط جزء كوچكي از تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود. تجارت الكترونيكي امروزه مفهوم بسيار وسيعي دارد كه جنبه‌هاي مختلف تجارت, اقتصاد و بانكداري را دربرمي‌گيرد. تجارت الكترونيكي شامل خرده‌فروشي, عمده‌فروشي كالاهاي قابل لمس (مثل اتومبيل) و كالاهاي غيرقابل لمس (مثل اطلاعات, نرم‌افزار), ارائه سرويسهاي مختلف به مشتريان نظير مشاوره‌هاي پزشكي, حقوقي, مشاوره‌اي مديريتي و تخصصي و ديگر موارد تجارت مثل راه‌اندازي مناقصات و مزايده‌ها و تبادل كالا با كالا و همچنين شامل هر گونه تراكنش مالي / تجاري بين مؤسسات و افراد مختلف مي‌گردد.

كنسرسيوم صنعت كمرس نت[6] از تجارت الكترونيكي تعريف زير را ارائه نموده است:

”تجارت الكترونيكي“ عبارت است از استفاده از كامپيوترهاي يك يا چند شبكه براي ايجاد انتقال اطلاعات تجاري كه بيشتر با خريد و فروش اطلاعات, كالا و خدمات از طريق اينترنت مرتبط مي‌باشد. رسالت تجارت الكترونيكي فقط ارتباط نيست بلكه پي‌ريزي و تقويت روابط تجاري است[7].

كلاكوتا و وينستون[8] (1997) معتقدند كه ارائه يك تعريف از تجارت الكترونيكي بستگي به اين دارد كه از نظر چه كسي بخواهيم تجارت الكترونيكي را تعريف نماييم:

از ديدگاه ارتباطات, تجارت الكترونيكي عبارت است از تحويل اطلاعات, كالا يا خدمات يا پرداخت‌ها از طريق خطوط تلفن, شبكه‌هاي كامپيوتر يا ابزارهاي ديگر.

از ديدگاه فرآيند كسب و كار, تجارت الكترونيكي عبارت است از كاربرد فناوري به سمت و سوي اتوماسيون مبادلات تجاري و جريان كارها.

از ديدگاه خدماتي, تجارت الكترونيكي عبارت است از يك ابزاري كه به وسيله آن شركتها و مؤسسات, مشتريان و مديريت, هزينه‌هاي خدمات را كاهش مي‌دهند, كيفيت كالاها را بهبود مي‌بخشند و سرعت ارائه خدمات را افزايش مي‌دهند.

از ديدگاه پيوسته[9] تجارت الكترونيكي باعث ايجاد توانايي خريد و فروش كالا و اطلاعات از طريق اينترنت و ساير سرويس‌هاي پيوسته مي‌شود.

تعاريف فوق هر كدام, جنبه‌اي از جنبه‌هاي تجارت الكترونيكي را مد نظر داشته است ولي هيچ كدام جامع و مانع نمي‌باشد. زيرا هر كدام با زدن لنزي بر چشمان خود براي لحظه‌اي چشم‌انداز تجارت الكترونيكي را به تصوير كشيده‌اند.

به طور كلي تجارت الكترونيكي بر توليد (ايجاد) و بهره‌برداري از فرصت‌هاي جديد كسب و كار تأكيد دارد. و به عبارت ديگر ”ايجاد ارزش اقتصادي“ يا ”انجام كار بيشتر با هزينه كمتر“ در تجارت الكترونيكي مد نظر است.

تجارت الكترونيكي كوشش مي‌نمايند فرآيند اجرايي مبادلات مؤسسات و كسب و كار را بر روي شبكه‌هاي گوناگون, قانوني نموده و تعمق ببخشد. توسعه اين فرآيندها مي‌تواند باعث عملكرد كاراتر (كيفيت بهتر, رضايت بيشتر مشتريان و تصميم‌گيري بهتر در سطح مؤسسات و سازمانها), كارايي اقتصادي بيشتر (هزينه‌هاي كمتر) و مبادلات سريع‌تر (سرعت بالاتر, پرشتاب, يا مبادلات پيوسته) گردد. به طور خاص تجارت الكترونيكي اجراي تبادل اطلاعات بين دو يا چند بخش (مؤسسات, سازمانها, اشخاص) را با استفاده از ارتباطات شبكه‌اي ميسر مي‌سازد. اين شبكه‌ها مي‌توانند تركيبي از سيستم تلفن معمولي (POTS)[10], تلويزيون كابلي[11], خطوط اجاره‌اي[12] و بي‌سيم[13] باشند. مبادلات مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات در حقيقت راه جديدي براي انجام امور كسب و كار و حتي انواع جديد كسب و كار را به وجود آورده است. به همين علت اخيراً مفهوم كسب و كار الكترونيكي[14] به طور گسترده‌اي مورد استفاده قرار گرفته است.

 

3ـ1ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي

هر چند اصطلاح تجارت الكترونيكي جديداً مطرح شده است ولي استفاده از فناوري‌هاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني و تجاري به سالهاي قبل بازمي‌گردد. به عنوان مثال استفاده از كارت به جاي پول در اوايل دهه 1950 در كشور آمريكا آغاز شد. در اين دهه اولين كارت پلاستيكي جهت پرداخت هزينه‌هاي خريد كالا يا خدمات توسط مؤسسة آي دينرز[15] توليد شد.

از آن تاريخ به بعد استفاده از انواع كارت‌ها توسط مؤسسات خدمات عمومي به عنوان بليط قطار, اتوبوس و راه‌آهن شهري, مؤسسات مالي نظير بانكها و يا مؤسسات غيرمالي نظير مخابرات, ثبت احوال و مؤسسات مالي اعتباري بين‌المللي مثل ويزا[16], مستركارت[17], آمريكن اكسپرس[18], معمول و گسترش يافت.

با الكترونيكي شدن كارت‌ها و به كارگيري پايانه‌هاي رايانه‌اي در نقطه فروش
(POS)[19] در سال 1983 ابعاد استفاده از كارت‌ها در تجارت گسترده‌تر شد.

علاوه بر كارت‌ها كه در شكل‌گيري تجارت الكترونيكي مؤثر بوده, بكارگيري وسيع رايانه توسط شركت‌هاي بزرگ در دهه 75 ميلادي نيز مؤثر بوده است. در اين دهه شركتهاي بزرگ و چندمليتي شبكه‌هاي اختصاصي رايانه‌اي بوجود آوردند تا از اين طريق بتوانند با سرعت و سهولت بيشتري اطلاعات تجاري را بين خود و توليدكنندگان ديگر مبادله نمايند. اين روش انتقال الكترونيكي داده‌ها را ”مبادله الكترونيكي داده‌ها (EDI) [20] “ مي‌نامند.

از مبادله الكترونيكي داده‌ها مي‌توان براي مخابره الكترونيكي مدارك و اسناد مانند سفارش خريد, فاكتور, اعلاميه حمل, تأييديه وصول كالا و ساير مكاتبات استاندارد بازرگاني بين طرفين تجاري استفاده نمود. اين فناوري را همچنين مي‌توان براي ارسال اطلاعات مالي و پرداخت‌هاي الكترونيكي بكار برد.

شايد آنچه بيش از همه بر تجارت الكترونيكي تأثير گذاشت و سبب گسترش روزافزون آن شد, بوجود آمدن اينترنت بود. اينترنت شبكه بين‌المللي متشكل از شبكه‌ها و شاهراههاي اطلاعاتي جهاني است. اينترنت همچنين منابع اطلاعات موجود در عرضه‌كنندگان سرويس‌هاي بي‌شمار را در اختيار كاربران مختلف قرار مي‌دهد. از طريق اينترنت ميليونها رايانه به يكديگر متصل مي‌شوند و شبكه جهاني را به وجود مي‌آورد. در اين شبكه جهاني هر نوع كاربري يافت مي‌شود: افراد, دانشگاهها, سازمانهاي دولتي, مؤسسات و شركت‌هاي خصوصي, فروشگاهها, بانكها و... . هر چند در ابتدا اينترنت جهت اهداف نظامي طراحي گرديد و سپس در زمينه فعاليت‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مورد استفاده قرار گرفت. ولي به سرعت نحوه استفاده از آن در امر تجارت شناخته شده و مورد بهره‌برداري وسيع قرار گرفت.

تجارت الكترونيكي با استفاده از اينترنت از دو طريق انجام مي‌شود: نخست اجراي مبادله الكترونيكي داده‌ها از طريق اينترنت, به اين معني كه اينترنت به عنوان يك شبكه رايگان يا ارزان به جاي شبكه‌هاي گران‌تر ارزش افزوده (VAN)[21] براي ارتباطات بازرگاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ ديگر وب جهاني[22] يا بازاري است كه كالا, اطلاعات و خدمات را براي فروش عرضه مي‌نمايد و خريداران مي‌توانند به وسيله مرورگرها[23] اين بازار را ببينند و در آن خريد كنند[24].

در قرن بيستم ميلادي در دهه 90 ميلادي به مرور تجارت الكترونيكي به مفهوم جديد آن از طريق شبكه‌هاي خصوصي و عمومي و اينترنت در آمريكا آغاز شد. در سال 1994 حجم معاملات تجاري به صورت الكترونيكي در آمريكا حدود 325 ميليارد دلار برآورد شده است. آمريكا آن لاين[25] كامپيوسرو[26], پراديگي[27] مهمترين شبكه‌هاي تجاري الكترونيكي در آمريكا مي‌باشند. علاوه بر آن شبكه خريد اينترنت[28] كه بزرگترين بازارهاي خرده‌فروش را اداره مي‌نمايد, كه كنسرسيومي از شركتها است كه استفاده از اينترنت را براي تجارت الكترونيكي ترويج مي‌نمايد, نقش برجسته‌اي در گسترش اينترنت و تجارت الكترونيكي در آمريكا داشته‌اند.[29]

يكي از مواردي كه در توسعه تجارت الكترونيكي در آمريكا و به تبع آن در جهان مؤثر بوده است, يادداشت تاريخي بيل كلينتون رئيس جمهوري وقت آمريكا در سال 1993 مي‌باشد. وي طي يادداشتي به تاريخ 26 اكتبر 1993 دستورالعملي به منظور ساده و روان‌سازي تداركات صادر كرد كه دولت را به محيط تجارت الكترونيكي وارد ساخت. به اين ترتيب بزرگترين پروژه مبادله الكترونيكي داده‌ها با اين فرمان موجوديت يافت. وي انتظارات خود را به شرح زير مطرح كرد:

”به علت تشريفات اداري, كاغذ بازي دست و پا گير, تأخيرهاي غيرضروري و كاهش بهره‌وري مصمم شده‌ام شيوه خريد كالا و خدمات از سوي دولت مركزي را به طور بنيادي تغيير داده و بهبود بخشم و به منظور حصول اطمينان از اين امر مقرر مي‌دارم كه تجارت الكترونيكي در خريدهاي دولت مركزي هر چه سريع‌تر به مورد اجرا گذاشته شود[30].“

با امضاي اين دستورالعمل, دولت آمريكا موظف شد در كمترين زمان ممكن, تجارت الكترونيكي را براي خريد و فروش كالاها در سطح آمريكا به شكل عملي درآورد. طبق اين دستورالعمل چهار مرحله براي رسيدن به تجارت الكترونيكي معين گرديد:

1ـ مرحله اول تا مارس 1994 : ساختار و معماري يك تجارت الكترونيكي كه قابل استفاده در ايالات متحده آمريكا باشد تعيين شود و وظايف بخشها و سازمانهاي مختلف براي انجام اين امر معين گردد.

2ـ مرحله دوم تا قبل از سپتامبر 1994 : يك تجارت الكترونيكي اوليه كه دولت فدرال و توليدكنندگان خصوصي را قادر به تبادل اطلاعات مربوط به خريدها و قيمت محصولات مي‌كند به طور عملي در سطح كشور پياده شود.

3ـ مرحله سوم تا قبل از جولاي 1995 : يك سيستم كامل تجارت الكترونيكي در سطح كشور پياده شود كه قابليتهاي سيستم اوليه را با پشتيباني تبادل پول الكترونيكي و استفاده از بانكهاي اطلاعاتي گسترش دهد.

4ـ مرحله نهايي تا قبل از ژانويه 1997 : سيستم كامل تجارت الكترونيكي با تمام قابليت‌هاي ممكن در سطح كشور پياده گردد.[31]

به دنبال اين دستورالعمل, گروهي تحت عنوان ”گروه فدرال تجارت الكترونيكي“ تشكيل گرديد و برنامه جامعي تهيه نمود كه در تمام رده‌هاي سازماني دولت مركزي يك ظرفيت استاندارد براي تداركات الكترونيكي ايجاد شود.

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسي

 

1ـ اباذري, فرشيد, ”پول الكترونيكي و سيستم‌هاي پرداخت‌كننده اينترنتي“, پردازشگر, شماره 9, سال دوم.

 

2ـ ابراهيمي, صفر و بختياري, محمد, ”دولت الكترونيكي“, مجموعه مقالات همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي, كيش, 13ـ11 ارديبهشت ماه 1380.

 

3ـ ابلنسكي, نيك, مترجم: شريفي, منصور, ”مهندسي مجدد و مديريت دگرگون‌سازي سازمانها“, نشر آروين, تهران 1374.

 

4ـ احتشامي اكبري, كامليا, ”تجارت الكترونيكي“ صنعت و مطبوعات, دي و بهمن 1376,
ص 25ـ23.

 

5ـ اذعاني, فاطمه, ”برقراري امنيت در سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي پول“, اولين همايش بانكداري الكترونيكي, انتشارات بانك توسعه صادرات ايران, سال 1379, صفحات 196ـ167.

 

6ـ اشعمي, محمدصادق و شيخاني, سعيد, ”كارت‌هاي بانكي و چگونگي كاربرد آنها در جمهوري اسلامي ايران“, مؤسسه تحقيقات پولي و بانكي, سال 1377.

 

7ـ اشفعي, محمدصادق, ”پول الكترونيكي در قرن بيست و يكم“, تدبير شماره 56, مهر ماه 74.

 

8ـ باجاج, ك.ك. و ناگ, دبجاني, مترجم: بهنام مجتهدي, دكتر ايرج, ”از مبادله الكترونيكي اطلاعات تا تجارت الكترونيكي“, مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني, تهران, 1376.

 

9ـ بختياري, شهرام, ”پرداخت مبالغ كم از طريق اينترنت“, همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي جزيره كيش, 11ـ13 ارديبهشت ماه 1380.

 

10ـ بي‌نام, ”تجارت الكترونيكي در ايران“, پردازشگر (رايانه / بازرگاني / صنعت) شماره 53, ص‌ص 37ـ33.

 

11ـ بي‌نام, ”پاسخ به چند سؤال در مورد كارت‌هاي هوشمند“, پردازشگر, شماره 9, صفحات
71ـ69.

 

12ـ پديدار, ”آيا چك حذف مي‌شود؟“, فصلنامه بانك صادرات, شماره 11, صفحه 27.

 

13ـ جزوه منتشر نشده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص سوئيفت. (بخش سوئيفت).

 

14ـ جليلي, سعيد و آبادي, مهدي, ”بررسي مكانيزم‌هاي امنيتي سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي در شبكه اينترنت“, اولين همايش بانكداري الكترونيكي, انتشارات بانك توسعه صادرات ايران, سال 1379, صفحات 77ـ41.

 

15ـ حسيني, مژگان, ”بانكداري الكترونيكي در ايران“, پردازشگر, شماره 9, سال دوم.

 

16ـ حسيني, مژگان, ”چشم‌انداز بانكداري الكترونيكي در ايران“, اولين همايش بانكداري الكترونيكي, انتشارات بانك توسعه صادرات ايران. سال 1379, صفحات 151ـ139.

 

17ـ حشمي, عليرضا و فريد, حميرا, ”آشنايي با مفاهيم تجارت الكترونيكي“, مجموعه مقالات همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي و اينترنتي, كيش 1380.

 

18ـ رابينز, استفان, مترجم: كبيري, قاسم, ”مباني رفتار سازماني“, مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي, چاپ چهارم, تهران: 1377.

 

19ـ رادكي, لورانس, جي و ونير, جون, مترجم: مشتاق, مصطفي, ”پرداخت صورت‌حسابهاي الكترونيكي“, نشريه بانك و اقتصاد, شماره 2, صفحه 18.

 

20ـ راهوار, منصور, ”پول الكترونيكي“, نشريه داخلي بانك ملي ايران, 1379.

 

21ـ رستمي, حبيب, حمزه و كوروس, ”مروري بر فناوري كارت هوشمند و كاربردهاي آن“, اولين همايش بانكداري الكترونيكي, 1379, بانك توسعه صادرات ايران.

 

22ـ رضايي, يوسف, ”نقش بانكها در تجارت الكترونيكي“, نشريه داخلي بانك رفاه كارگران, شماره 33, آبان 1379.

 

23ـ رضايي‌فر, آيت و كيانپور, مجيد, ”نگاهي تازه و همه‌جانبه به كارت‌هاي اعتباري“, مجموعه مقالات همايش جهاني شهرهاي الكترونيكي, كيش, 1380.

 

24ـ زمرديان, اصغر, ”مديريت تحول“, سازمان مديريت صنعتي, چاپ دوم, تهران: 1377.

 

25ـ زندي حقيقي, منوچهر, ”پول و بانك“, انتشارات پيام, چاپ پنجم, تهران 1352.

 

26ـ شرافت, احمدرضا, ”شبكه تبادل اطلاعات بانكي (شتاب)“, در اولين همايش بانكداري الكترونيكي, انتشارات بانك صادرات ايران, سال 1379, صفحات 208ـ198.

فهرست منابع انگليسي

 

1- Ajinkya, R. Tushar, “Aspects of electronic fund transfer”, Finacial Dialy, Indiasercer.com, May, 2000.

 

2- Carrington, M. & Langguth, P. “The Banking revolution” Pitman, 1997.

 

3- Choralas, Dimitris N., “Strategic Planning for Electronic Banking From Human Resources to Product Development and Information System” Prentice Hall, 1987.

 

4- Clarke, Roger, “Issues Arising from Electronic Payment Mechanisms”, Australian National University, Dec, 1995.

 

5- Clarke, Roger, “Net – Based Payment Schemes”, Australian National University, Dec, 1996.

 

6- Crede, Andreas, “Electronic Payment Systems” TA-Datenbank – Nachrichten, NY. Z, 7. Jg., Juni 1998.

 

7- Dasgupta, pithwiraj, “Future of E-Banking in India”, Internet, Index 30008.

 

8- d Alelio Ellen & Collins, John, T. “Electronic Under Current Low”, Computer Law Association, 1996.

 

9- Howland, Gary, “Development of an open and flexible payment system” Internet, Aug-Nov 1996.

 

10- http:/Commerce.WIPO.int/press/pr 99-185. html.

 

11- http://faculty.bus.olemiss.edu/breithel/final.

 

12- http://fms.treas.gov/eft/polsumm.html.

 

13- http://vipcredit.com/what is electronic banking.htm.

 

14- http://www.aph.gov.au/Library/Pubs/rp/1998-99/99 rp 12.htm.

 

 

 

تعداد صفحات:267

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.


مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۹ دی ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 185

دیدگاه های کاربران (0)

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید اینکه در آینده بتوانند یک شغل کارمندی داشته باشند به سختی درس می خوانند و عده ای دیگر که نتوانند درس بخوانند نیز راه های دیگری را انتخاب می کنند. ...

دانلود کتاب تعمیرات سخت افزار ( پاور ساپلای

دانلود کتاب تعمیرات سخت افزار ( پاور ساپلای

کتاب تعمیرات سخت افزار ( پاور ساپلای کامپیوتر و تغذیه تلویزیون) نویسنده:مهندس نوید صدیقی ویرایش سوم دی ماه 1394 سطح اموزش از صفر تا صد تعمیرات کامپیوتر ( مبتدی،تخصصی و فوق تخصصی) نوع فایل:pdf زبان نوشتاری:فارسی دانلود دمو DEMO کتاب تعداد صفحات 230 صفحه + یک کتاب آموزشی تعمیرات ...

دانلود فیلم های آموزشی نرم افزار SolidWorks

دانلود فیلم های آموزشی نرم افزار SolidWorks

دانلود فیلم های آموزشی نرم افزار SolidWorks به زبان فارسی آموزش تصویری ایجاد شکل دو بعدی قطعات مختلف آموزش تصویری ایجاد مدل های سه بعدی به زبان فارسی آموزش مونتاژ قطعات و ایجاد یک موتور آموزشی کامل بر پایه پروژه محوری آموزش قسمت های مختلف نرم افزار Solidwork آموزش مبتدی تا حرفه ...

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

مستند جدید و جنجالی تن فروشی

جنجالی ترین و جدید ترین فیلم تاریخ جنسی ایران مستند جدید تن فروشی این فیلم ۱۰۰ درصد مورد نیاز شماست خلاصه فیلم ما امروز در ابتدای مسیری هستیم که غرب از ۲۰۰ سال پیش در راه آزادی‌های جنسی طی کرده‌است. مستند انقلاب جنسی، آزادی‌های جنسی در ایران را نمایش می‌دهد و ...

کسب درآمد تضمینی از اینترنت در خانه

به نام خالق باران ما برای شما پکیجی آماده کردیم که در آن ۴۰ روش کسب درآمد اینترنتی و کامپیوتری در آن به صورت واضح و همراه با آموزش وجود دارد. این پکیج کامل ترین پکیج در راستایِ کسب و کار اینترنتی و کامپیوتری هست. نکته مهم: این پکیج کاملاً مخصوص افراد مبتدی که تابحال از اینترنت ...

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ

کسب درآمد میلیونی از وبلاگ روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید خیلی ها وبلاگ دارند ولی نمی توانند از آن کسب درآمد نمایند. وبلاگ شما شاید صد نفر بازدید کننده در روز داشته باشد و یا بیشتر و یا کمتر ... ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

khorramkala1@gmail.com

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه خرم کالا می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما